top of page

STEMxx Chats Group

Public·48 members

[[[LIVESTREAM TV@]>]] Danmark Kosovo live direkte 12 oktober 2023


Kosovo Denmark live resultater (og gratis video streaming på nettet) starter den 21. mar. 2019 kl. 18.00 UTC tid på Stadiumi Fadil Vokrri stadion, ...


Med aftalen her giver kriminalforsorgen et meget, meget tiltrængt løft. Der er så mange gode tiltag i den her aftale, og de tidligere talere har allerede nævnt en del af dem, så jeg vil blot fremføre nogle af de mest væsentlige. Vi skaber med forslaget her de retlige rammer for, at udvisningsdømte, primært dem uden familie, kan afsone deres straf i Kosovo. Ud over at det er et kraftigt signal om, at de ikke hører hjemme i Danmark, skaffer vi også omkring 300 af de 400 pladser, som vi står og mangler i de danske fængsler. De har længe løftet en stor og vigtig opgave under meget, meget svære betingelser, og så er det helt og aldeles uacceptabelt, at vores fængselspersonale udsættes for vold og trusler fra særlige grupper af indsatte. Derfor er jeg glad for, at vi med det her lovforslag sætter ind over for den adfærd ved at fordoble straffen for vold og trusler mod ansatte i kriminalforsorgens institutioner og foretager en revision af disciplinærstraffesystemet. Forslaget indeholder også andre ting såsom initiativer til imødegåelse af udeblivelse fra afsoning samt nye regler om afsoning og løsladelse. Så indeholder lovforslaget også regler, som skal styrke forebyggelsen af kriminalitet og understøtte en bedre overgang til samfundet efter endt afsoning. Det handler bl. a. Preben Bang Henriksen (V) Jeg vil gerne spørge ordføreren, hvad ordføreren så vil mene at vi skal gøre fremover, hvis der stadig mangler fængselspladser – hvis det her nu ikke er nok til at skaffe flere fængselspladser. Skal vi nedsætte straffene yderligere? Det er jo det, man gør her, som ordføreren korrekt var inde på, med udslusning, fodlænker, covid-19-straffene osv., svindel med hjælpepakker. Der laver vi strafnedsættelse for at skaffe plads i fængslerne. Jeg spørger, om det er den vej, Socialdemokratiet vil gå, hvis det her nu ikke er nok. Derfor kommer det jo til at ske i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som vi har tilsluttet os. I forslaget står der, at arbejdssproget er engelsk i fængslet, og der vil også være noget personale dernede, der taler dansk. Og så vil det jo være sådan, og det ved spørgeren jo godt, at det vil være Ombudsmanden, som fører tilsyn i fængslet, ligesom de gør i danske institutioner. Tak. Så er det hr. Preben Bang Henriksen. Og jeg understreger, at det er sagt i overført betydning. Det princip fører man altså ud i livet her. Ved den her aftale skynder man sig væk fra princippet om, at en grov forbrydelse skal straffes hårdt. Nu skal den kun straffes halvt så hårdt, fordi vi ikke har nok fængselspladser. Jeg tænker selvfølgelig på straffen for svindel med hjælpepakker i forbindelse med covid-19, fra dengang samfundet i den grad var i krise. Det synes jeg er dybt betænkeligt. Jeg synes, det er en betænkelig vej at gå. Når det er sagt, skal jeg skynde mig at sige, at der er masser af gode forslag i lovforslaget. Hr. Bjørn Brandenborg tilføjede ovenikøbet et enkelt forslag til sidst, da han sagde, at man tager ansvar for medarbejderne, og at der bliver dobbelt straf for vold mod fængselsbetjente. Derfor var det en bunden opgave at lave en kriminalforsorgsaftale, og som et ansvarligt parti, der arbejder med de mandater, vi har, er vi i Det Konservative Folkeparti glade for, at det lykkedes at lave en bred aftale, der både anviser en løsning på, hvordan vi får uddannet flere fængselsbetjente, og hvordan vi skaffer de 400 fængselspladser, som mangler. Vi fordobler desuden straffen for vold mod de betjente, der er på arbejde, for det kan simpelt hen ikke være rimeligt, at man som betjent på arbejde i højere og højere grad oplever voldelig adfærd. Det skal straffes, og det skal straffes hårdt. Og så sikrer vi en elevløn til fængselsbetjentene. Vi tror nemlig på, at en bedre løn under uddannelse, det, at man nu kan uddanne sig mange flere steder i Danmark, og det, at man jo nærmest har en jobgaranti, når man er færdig, vil få flere til at søge ind på fængselsbetjentuddannelsen. Vi er nået rigtig langt med den her aftale, vi er bestemt ikke i mål endnu, men der er rigtig mange gode initiativer, der trækker i den rigtige retning og forhåbentlig sætter en ny retning for kriminalforsorgen og giver fængselsbetjentene bedre arbejdsvilkår. Vi har jo kunnet konstatere, at regeringens politik på mange områder er at eksportere vores problemer til andre lande, og dermed fralægger vi os ethvert ansvar, og det gælder jo både på udlændingeområdet, som den nye justitsminister kender ekstremt godt, hvor man så forsøger at eksportere asylbehandlingen til Rwanda, og på justitsområdet, hvor man forsøger at eksportere udvisningsdømte til Kosovo. Lovforslaget indeholder jo mange tiltag og flerårsaftalen endnu flere, men det initiativ, som måske ikke så overraskende har fået mest opmærksomhed, er det om at leje fængselspladser i udlandet. I april underskrev ministeren en formel aftale med Kosovo om leje af pladser. Aftalen gør det muligt for Danmark at sende op til 300 udvisningsdømte udlændinge til afsoning i Kosovo, og vi kan derfor med lovforslaget i dag fastsætte de retslige rammer for ordningen, for der skal selvfølgelig være rammer for den. Afsoningen i Kosovo skal ske under forhold, der grundlæggende svarer til danske fængsler og i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Der skal kort sagt være ordentlige forhold, ordentlig ledelse og et ordentligt tilsyn. Så får vi til gengæld plads i vores danske fængsler, hvor de udvisningsdømte udlændinge jo ellers ville have siddet. For Det Konservative Folkeparti er retsområdet en hjørnesten i det danske samfund. Vi er en del af politiforliget, vi er en del af kriminalforsorgsaftalen, og vi støtter selvfølgelig det her forslag. 12:39 Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så tak til fru Britt Bager. Så er det Dansk Folkepartis ordfører, fru Mette Hjermind Dencker. Værsgo. 12:40 Mette Hjermind Dencker (DF) Tak for det. Med dette lovforslag vil vi gerne sige et stort tillykke til de danske fængselsbetjente, som med denne aftale vil få frigivet nogle vigtige og efterspurgte ressourcer, og ikke mindst tillykke til de udvisningsdømte udlændinge, som ikke længere skal afsone i et dansk fængsel, for selvfølgelig skal de ikke det. Det er udlændinge, som er kommet her til landet, har misbrugt vores gæstfrihed ved at begå kriminalitet, og så skal de selvfølgelig ikke have det privilegium, trods alt, at opholde sig i et dansk fængsel. De skal afsone, og så skal de retur til, hvorfra de kommer. Mens de afsoner, behøver de jo ikke at være her og optage en plads i et dansk fængsel. De har fået en dom, som lyder på, at de ikke længere er ønskede her i landet, så med denne aftale går processen hurtigere: Hurtigt ud af Danmark, farvel og tak for ingenting. Det er på mange planer et rigtig godt forslag, som vi selvfølgelig bakker helhjertet op om. Der er vel ikke så meget mere at sige, end at dette forslag er et skridt i den absolut rigtige retning. 12:41 Tak for det. Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Så er det Nye Borgerliges ordfører. Institut for Menneskerettigheder skriver i deres høringssvar, kan der jo stadig væk opstå et retsligt tomrum, hvor de indsatte svæver mellem Danmarks og Kosovos retsstilling. Det drejer sig eksempelvis om transporten til og fra fængslerne, eller hvis en af de indsatte begår fornyet kriminalitet under afsoning. Derudover må det også siges at være et problem i forhold til at kunne føre tilsyn med forholdene, altså om de nu er, som de skal være. Kosovo vs Danmark 🔴Live-udsendelse I dag den 26. juli 2023 ... direkte fra banen til din skærm. Fra live-spil, højdepunkter, shorts, et aktivt fællesskab til interviews med topspillere og trænere, du finder alt, hvad du ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page