top of page

STEMxx Chats Group

Public·48 members

((Streamování@@)) Albánie Česko přenos 12 října 2023


před 3 dny — Česká republika byla v rámci kvalifikace ME 2024 vylosována z druhého koše do skupiny E, kde narazí na Polsko, Moldavsko, Albánii a Faerské ...


Variabilita finálních produktů by se měla promítnout do větší konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Potenciál vidí vláda i v rozšíření výroby dalších materiálů, jako je bitumen, basalty a dekorativní kameny. Vláda při rozvoji odvětví sází především na zahraniční investory, kteří by měli přinést moderní těžební a zpracovatelské technologie. Příležitosti se však naskýtají i v dodávkách těžební techniky místním i zahraničním těžebním společnostem operujícím na albánském trhu. Albánie se snaží získat nové investory i do průzkumu a těžby ropy. Zájemci z řad zahraničních i místních firem se mohou účastnit tendrů, které průběžně vypisuje Národní agentura pro přírodní zdroje. Zájem o těžbu albánské ropy má dále italská firma, která podepsala počátkem roku 2020 kontrakt na prospekci a těžbu v oblasti Dumre o velikosti bloku 587 km 2. Těžba ropy není výrazná a zdaleka neodpovídá ropnému potenciálu země. V letech 2004 až 2008 se vytěžilo pouze 2, 5% z tehdejších zásob. Největším producentem ropy je čínská firma, která v Albánii působí od roku 2004 a podílí se na celkové těžbě z 90%. Druhým největším producentem je albánský státní podnik s podílem 6%. Zbylý podíl připadá nově na nizozemskou firmu. Průměrná denní těžba ropy činí 14 tis. barelů ropy denně, což Albánii řadí na 71. místo na světě vedle zemí, jako je Srbsko či Maďarsko. Ropné rezervy Albánie jsou nicméně v porovnání s těmito producenty více než dvojnásobné. Albánie disponuje ložisky ropy o prokázané velikosti 220 mil. barelů a ložisky plynu o velikosti 5, 7 mld. Na modernizaci distribuční sítě poskytla v listopadu 2021 půjčku ve výši 1, 25 mld. Kč i francouzská rozvojová agentura AFD. Státní přenosový operátor OST plánuje v letech 2022–24 investovat do modernizace přenosové sítě 400 kV a 110 kV celkem 3, 3 mld. Zejména přenosová síť 110 kV, včetně rozvoden, je velmi zastaralá a má za sebou více než padesát let provozu. V oblasti dálkových vedení se připravuje projekt výstavby propojení vedením 400 kV se Severní Makedonií (součást koridoru VIII propojující Itálii, Albánii, Severní Makedonii a Bulharsko) s odhadovanými náklady ve výši 1, 8 mld. Tendr na modernizaci by mohl být vypsán již v roce 2022. Trať je součástí South East Pan European Corridor VIII (Durres–Skopje–Sofia). Ve střednědobém horizontu má být realizován úsek Rroghozine–Elbasan–Pogradec a navazující propojení až na hranici s Makedonií. Úsek si vyžádá náklady 5, 2 mld. Kč, studie proveditelnosti financovaná ze strany WBIF je již hotova. Připravuje se též modernizace stávající trati vedoucí na hranice s Černou Horou, konkrétně úsek Vore – Hani Hotit v délce 140 km. Studie proveditelnosti je hotova, odhadované náklady na rekonstrukci jsou 4, 1 mld. Probíhají práce na detailním projektu, které ve výši 112 mil. Kč financuje WBIF. V roce 2023 dojde k zahájení realizace dodávek projektu postupné instalace inteligentních dopravních systémů (ITS) pro meziměstskou silniční dopravu. Prvními úseky, kde má být ITS zaveden, budou dálnice A1: Tirana–Durres a A3: Tirana–Elbassan. Součástí projektu je i výstavba monitorovacího a řídícího centra v Tiraně. Studie proveditelnosti financovaná Světovou bankou by měla být hotova v roce 2022. Projekt je součástí nově vytvořené Národní strategie zavádění ITS, která má postupně integrovat albánskou dopravu do multimodálního systému mezievropské dopravy dle standardů EU. Největším silničním projektem bude výstavba 6 km dlouhého tunelu pod průsmykem Logara. Kč (z čehož 1, 0 mld. Kč poskytne německá rozvojová banka KfW). Výstavba na makedonské straně započala v roce 2021, na albánské straně byl zatím vybrán dodavatel, kterým je konsorcium turecké firmy a albánského výrobce stožárů a albánské montážní firmy. Práce na vedení dlouhém 130 km (úsek Fier–Elbassan o délce 74 a úsek Elbassan – Qafe Thane o délce 56 km) by měly být zahájeny v roce 2022. Projekt zahrnuje i výstavbu tří nových rozvoden 400/110 kV v oblasti Elbassanu a modernizaci rozvodny 400/110 kV v regionu Fier. Albánie, stejně jako Černá Hora a Kosovo, není zatím připojena na žádnou regionální síť zemního plynu a ani sama zemní plyn netěží. Funkční plynová distribuční síť neexistuje. Dohoda albánské vlády s vedením TAP o vytvoření terminálu Fier pro napojení budoucí albánské distribuční sítě byla podepsána v červenci 2021. Distribuční terminál umožní dodávky plynu v obou směrech, neboť se uvažuje o jeho propojení s projektem terminálu na dovoz kapalného zemního plynu (LNG) z USA v přístavu Vlora. Strategii plynofikace byla pověřena státní společnost, která byla nově vytvořena za účelem provozování albánské části transitního plynovodu TAP. Tato společnost byla současně pověřena i provozem plánované budoucí distribuční soustavy. Ta má vzniknout v horizontu příštích deseti let. Zda se však vláda k modernizaci lokomotiv odhodlá není stále jisté, ve hře je i varianta nákupu lokomotiv nových. Kromě lokomotiv nastane v budoucnu i potřeba nových osobních a nákladních vagónů. Ty stávající jsou second-hand vozy nakoupené v 90. letech z Německa, Rakouska, Itálie a Polska. V souvislosti se zahájením rekonstrukce železniční trati spojující dvě největší albánská města Tirana a Durres (34 km) připravují Albanian Railways nákup šesti osobních elektrických příměstských vlakových souprav se třemi vagony (tzv. Electric Multiple Unit Regional Vehicle). Tendr má být vypsán v roce 2022 nebo 2023. m 3. Ložiska ropy jsou situována na pevnině, blízko pobřeží. Z tohoto pohledu patří Albánie k evropským zemím s největšími „onshorovými“ zásobami. Ropná oblast Patos-Marinëz-Kolonjë je uznávána jako největší ropné pole v kontinentální Evropě. Zemní plyn se netěží vůbec a ani do budoucna se s jeho těžbou zatím neuvažuje. Veškerá vytěžená ropa se vyváží, což z ní činí produkt s nízkou přidanou hodnotou. Jediná místní rafinérie je již několik let zavřená a potýká se s opakovanými změnami vlastníků. V roce 2020 dokončený tranzitní plynovod TAP, vedoucí z Řecka přes Albánii do Itálie, otevřel Albánii možnost využití zemního plynu v průmyslu, energetice a domácnostech. Česko – Albánie (Kvalifikace ME) 1-1 7. 9. 2023 — Hledáte-li nějaký zajímavý sportovní přenos z celého světa zaručeně ho naleznete zde na stránkách www.ziveprenosy.cz. Tak proč toho nevyužít a ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page