top of page

STEMxx Chats Group

Public·44 members

Լատվիա Հայաստան առցանց 12 հոկտեմբերի 2023


«ՍԻԱ ՑԵՆՏՐՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱ» ("SIA CENTRUM EUROPA", Լատվիա) ... ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑ/ՕՆԼԱՅՆ-ԽԱՆՈՒԹ ( ...


am) միջոցով։ Հրավերը կարող է ներկայացվել նաև թղթային եղանակով՝ փոստային առաքումով կամ ՀՀ ԱԳՆ շենքի աջակողմյան մուտքի ներսում տեղադրված փոստարկղի միջոցով: 1. Հրավերի լրացված օրինակ (նմուշ, PDF) 2. Հրավերի խմբագրվող օրինակելի ձև (MS Word) Հրավեր կարող են ներկայացնել. - ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձինք. - ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները. - ՀՀ-ում հավատարմագրված դեսպանությունները, հյուպատոսական հիմնարկները և միջազգային կազմակերպությունները կամ դրանց ներկայացուցչությունները: Ֆիզիկական անձինք հրավերը ներկայացնում են ՀՀ ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն: Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ 1. եթե դիմողը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով՝ դիմողի ներկայացուցչի անունը, հաշվառման կամ բնակության վայրի հասցեն, եթե այն տարբերվում է հաշվառման հասցեից 3) Սահմանադրության այն հոդվածը, որը Սահմանադրական դատարան դիմելու հիմք է հանդիսանում (ՀՀ Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետ). 4) Սահմանադրական դատարան ներկայացվող խնդրանքը և դիմողի փաստարկները` Սահմանադրության համապատասխան նորմերին կատարված հղումներով. 5) Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում այն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը կամ պաշտոնատար անձի անունը, որն ընդունել է վիճարկվող ակտը. Հրավեր՝ կազմված համաձայն օրնակելի ձևի՝ կազմակերպության ձևաթղթի վրա, ստորագրված և կնքված, 2. Հրավիրվող անձի անձնագրի պատճենը, 3. Դիմում-հարցաթերթիկ, 4. Պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։ Պետական տուրքի դրույքաչափը 5, 000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ է, որը կարող է վճարվել ցանկացած առևտրային բանկում՝ հետևյալ գանձապետական հաշվեհամարին 900005162129 կամ առցանց՝ հետևյալ հղումով՝ https://www. e-payments. am/hy/state-duties/step3/service=1077։ Ազգությամբ հայ օտարերկրացիների մուտքի առանձնահատկությունները Ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա կարող են ստանալ նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում: Ազգությամբ հայ հանդիսացող և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում մուտքի վիզա ստանալու իրավունք չունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները և ճամփորդական փաստաթուղթ ունեցող անձինք Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու համար պետք է ներկայացնեն նաև հետևյալ փաստաթղթերից մեկը` ա. Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակՍահմանադրական դատարան անհատական դիմում կարող է ներկայացնել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառելուց՝ վերջնական դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան վեց ամիս հետո: Դիմումում նշվում են՝ 1) Սահմանադրական դատարանի անվանումը. 2) դիմողի անունը (իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը), հաշվառման (իրավաբանական անձի դեպքում՝ գտնվելու վայրի) կամ բնակության վայրի հասցեն, եթե այն տարբերվում է հաշվառման հասցեից. mfa. am հղումով։ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՄՈՒՏՔԻ ՎԻԶԱՅԻ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿԸ (. pdf) Այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները միակողմանիորեն ազատված են ՀՀ մուտքի արտոնագրի ձեռքբերման պահանջից: Այն երկրների ցանկը, որոնց հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի առանց վիզայի մուտքի ռեժիմ` երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրերի հիման վրա: Մնացած բոլոր պետությունների քաղաքացիները, անկախ անձնագրի տեսակից (դիվանագիտական, ծառայողական, համաքաղաքացիական կամ ճամփորդական փաստաթուղթ), ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անցագիր (Laissez-Passer) կրողները, չեն ազատվում ՀՀ մուտքի վիզա ստանալու պահանջից: Այն պետությունների քաղաքացիները, որոնց համար սահմանված է ՀՀ ժամանելու առանց մուտքի վիզայի ռեժիմ, ՀՀ տարածքում կարող են մնալ առավելագույնը 180 օր ժամկետով՝ մեկ տարվա ընթացքում, եթե ՀՀ միջազգային պայմանագրերով այլ ժամկետ սահմանված չէ: Արտաքին գործերի նախարարությունը տրամադրում և երկարաձգում է «պաշտոնական» և «դիվանագիտական» մուտքի վիզաները, ինչպես նաև տրամադրում է էլեկտրոնային մուտքի վիզաներ evisa. am: «Այցելության» և «տարանցիկ» մուտքի վիզաները տրամադրում և երկարաձգում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը: ՀՀ մուտքի վիզաները երկարաձգվում են միայն ՀՀ տարածքում, վիզայի ժամկետի ավարտից առաջ: Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզաները տրվում են ՀՀ-ում մինչև 120 օր գտնվելու ժամկետով` առավելագույնը մինչև 60 օր ժամկետով երկարաձգելու հնարավորությամբ, եթե օրենքով կամ ՀՀ միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ: ՀՀ մուտքի վիզա ստանալու համար օտարերկրացիներից գանձվում է պետական տուրք` «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և չափով: Որ պետությունների քաղաքացիների համար է պահանջվում հրավեր ՀՀ կառավարությունը սահմանել է այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիները մուտքի վիզա ստանալու համար կարող են դիմել միայն օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ և հյուպատոսական հիմնարկներ և միայն հրավերի հիման վրա: Ինչպես կազմել և ներկայացնել հրավերը Խորհուրդ է տրվում հրավերը ներկայացնել Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի (e-request. Հաղորդումների ցանկ5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ 07:25 Մ/Ս «Նեֆերտինեն Նեղոսի վրա» 07:30 Պատրաստենք միասին 08:00 Համերգներ 08:25 Առավոտ լուսո 09:00 Հ/Ս «Անհամար ծաղիկներ» 11:30 Հ/Ս «Քաոս» 12:15 5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ 12:50 Լուրեր 13:00 Հ/Ս «Թողություն» 13:25 Վարպետության դաս 14:00 14:35 15:00 Հանդիպում Առաջինում 15:25 Հ/Ս «Սա մենք ենք» 16:00 16:50 17:00 17:30 Մուլտերը խոսում են հայերեն 17:55 Մեր արխիվը 18:20 19:00 Հաղթանակ կերտողները 19:30 Եվրո-2024-ի ընտրական մրցաշար. Լատվիա – Հայաստան 20:00 22:00 Եղանակի տեսություն Գագիկ Սուրենյանի հետ 23:05 Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ 23:10 Փրկելով կյանքեր 23:35 00:00 3-րդ ալիք. ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում պարունակող ծննդյան վկայականի բնօրինակը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից տրված կամ հաստատված լինելու դեպքում՝ միայն պատճենը, բ. ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում պարունակող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված եկեղեցական կառույցի կողմից տրված մկրտության վկայականի բնօրինակը, իսկ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից տրված կամ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից հաստատված լինելու դեպքում՝ միայն պատճենը, գ. Վիզա (մուտքի արտոնագիր)Վիզայի անհրաժեշտությունը օտարերկրացիների համար Եթե դուք պատրաստվում եք այցելել Հայաստան, ապա հնարավոր է վիզա ստանալու անհրաժեշտություն լինի: Առաջարկում ենք ստուգել մուտքի վիզայի պահանջը՝ օգտվելով ստորև ներկայացված ստուգման գործիքից՝ նշելով Ձեր քաղաքացիության երկիրը և ճամփորդական փաստաթղթի տեսակը: Վիզայի անհրաժեշտությունը ՀՀ քաղաքացիների համար (բաժինը մշակման փուլում է) Ընտրեք երկիրը և ստուգեք մուտքի վիզայի պահանջը Վիզա (մուտքի արտոնագիր) ՀՀ մուտքի էլեկտրոնային վիզա (E-VISA) հնարավոր է ստանալ https://evisa. Եթե դիմումն ըստ ձևի չի համապատասխանում «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 24-րդ և 25-րդ հոդվածների պահանջներին, ապա դիմողը եռօրյա ժամկետում Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի կողմից տեղեկացվում է այդ մասին` սույն օրենքի 24-րդ և 25-րդ հոդվածների այն պահանջների մատնանշմամբ, որոնք պետք է ապահովի դիմողը: Սահմանված կարգով տեղեկացվելուց հետո դիմողը դիմումը «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 24-րդ և 25-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխանեցնելուց հետո կարող է եռօրյա ժամկետում վերստին ներկայացնել Սահմանադրական դատարան: Նշված ժամկետում դիմումի համապատասխանեցումը սույն օրենքի 24-րդ և 25-րդ հոդվածների պահանջներին չապահովելու դեպքում դիմումը մեկօրյա ժամկետում վերադարձվում է դիմողին` բողոքարկելու կարգի մասին համապատասխան նշմամբ: Դիմումը վերադարձնելը դիմողը կարող է եռօրյա ժամկետում բողոքարկել Սահմանադրական դատարան: Սահմանադրական դատարան դիմելու համար սահմանված է տուրք՝ 30 000 դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի 900005001608 հաշվեհամարին: Փոխանցումը կարող է կատարվել նաև Վճարումների պետական էլեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ https://www. MEDIA ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ԱՌՑԱՆՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ (MEDIA).


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page