top of page

STEMxx Chats Group

Public·48 members

Kypr Norsko koukněte se živě 12/10/2023 Proud


11. 9. 2023 — (sledovat živě>>>>) Norsko Gruzie koukněte se živě 12 září 2023 21. 7. 2023 — (SPORTOVNÍ TV@) Německo Finsko koukněte se živě 13 ...


Vozidla jsou v Norsku kontrolována z hlediska dodržování maximálního povoleného zatížení, za přestupky jsou ukládány vysoké pokuty. Uživatelé silnic a dálnic v Norsku platí mýtné ve stanovených úsecích (mosty, tunely, vjezd do centra některých měst, dálnice). Vybírání mýta je automatizováno, tj. řidič projede mýtnou bránou a nezastavuje. Není povoleno požívání alkoholu na veřejnosti. Většina turistických ubytoven rovněž nepovoluje prodej a pití alkoholu. Platí značná omezení pro kuřáky, není dovoleno kouření v uzavřených veřejných prostorách a restauracích. Nekouří se při jízdě v dopravních prostředcích apod. Zelená karta potvrzující zákonné pojištění motorových vozidel není oficiálně zapotřebí, ale pro zjednodušení situace v případě havárie lze plně doporučit její obstarání. Placení mýtného i jeho výše je většinou avizováno značkou na kraji silnice před mýtnou bránou. Pokud je vozidlo vybaveno předplatnou elektronickou kartou (jen komerční vozidla a vozidla s váhou nad 3, 5 tuny), průjezd se z karty odečte. Ostatní vozidla jsou při průjezdu vyfotografována a platby za průjezdy jsou fakturovány na adresu majitele vozidla (a to i v rámci zemí EU). cestovní pas ČR nebo OP. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD. Naprostá většina obyvatel Norska se domluví anglicky, v oblasti cestovního ruchu nebývá problémem domluvit se německy. V Norsku lze velmi snadno používat mezinárodní platební karty, síť bankovních automatů je hustá, téměř všechny obchody a služby karty přijímají. Norský stát má monopol na výrobu, dovoz a distribuci alkoholu. Alkoholické nápoje jsou zatíženy vysokými daněmi a jsou tedy velmi drahé. Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistůmPro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily Norsko je signatářem Schengenské úmluvy a proto nejsou při vstupu z jiné země EU nebo Schengenského prostoru prováděny hraniční kontroly. Tato skutečnost se však může v závislosti na nových okolnostech (např. epidemických) měnit a proto doporučujeme českým občanům mít při překračování hranic vždy připraven ke kontrole platný cestovní doklad, tj. Další informace k této problematice lze nalézt na http://www. toll. no. Pro řidiče za jízdy (se spuštěným motorem auta) platí zákaz telefonování mobilním telefonem, pokud není vozidlo vybaveno zařízením "handsfree". Řidiči by si měli důsledně hlídat svou jízdu na norských silnicích a dálnicích, za nedodržení silničních pravidel (např. nedodržení maximální povolené rychlosti) jsou ukládány vysoké pokuty. [[Žít#]] Norsko Gruzie koukněte se živě 12.09.2023 před 4 dn 12. 9. 2023 — [Žít#]] Norsko Gruzie koukněte se živě 12.09.2023 před 4 dny — [Živý přenos TV*] Česko U21 Slovensko U21 přenos živý 7 září Petr Kouba, ... (ŽIVÝ SPORT>>>) Kypr Skotsko koukněte se 8 září 2023 7. 9. 2023 — Slovinsko Severní Irsko přenos živě před 18 hodinami — [VOLNÝ, UVOLNIT-] Řecko Irsko koukněte se živě 16/06/2023. 6. Norsko – Kypr Kypr – Gruzie ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page